velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Vintermødet 2018 blev afholdt i Tyskland
Det årlige vintermøde blev afholdt torsdag den 5. og fredag den 6. april
i og omkring den tyske by Peine, lidt øst for Hanover.

Der var planlagt fire spændende besøg hos virksomheder i området.
Kort over området og virksomhedernes placering kan ses her. Tryk på virksomhedernes navne på kortet for at komme til virksomhedernes hjemmesider.
Generalforsamling 2017
Årets generalforsamling blev afholdt den 14. og 15. september på Best western Hotel i Svendborg.

Efter velkomsten torsdag, blev generalforssamlingen afholdt. Senere
var der indbudt til den traditionelle galamiddag

Fredag var der indbudt til indlæg om brøndboreruddannelsen, det nye indberetningssystem hos GEUS samt om GEUS nye online sløjfnings-
portal.