velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Kurser for brøndborer er tilbage
Nu er det igen muligt at komme på de kurser som til sammen giver mulighed for at få A- og B-bevis som brøndborer.

Kurserne udbydes som tidligere af AARHUS TECH, men som noget
nyt, foregår kurserne på VIA Campus Horsens.

Kursusprogrammet er nu slut for i år. Men der vil blive udbudt nye
kurser i 2019.
Generalforsamling 2017
Årets generalforsamling blev afholdt den 14. og 15. september på Best western Hotel i Svendborg.

Efter velkomsten torsdag, blev generalforssamlingen afholdt. Senere
var der indbudt til den traditionelle galamiddag

Fredag var der indbudt til indlæg om brøndboreruddannelsen, det nye indberetningssystem hos GEUS samt om GEUS nye online sløjfnings-
portal.