velkommen til foreningen af danske bøndborere

Her findes alle de af foreningens dokumenter som kan downloades.
Alle filer er i pdf-format

Har du ikke et program der kan læse PDF-filer kan du downloade Acrobat Reader her

Link til Acrobat Reader

Indmeldelsesblanket kan downloades her

Indmeldelsesblanket.pdf

Teksten til foreningens garantiordning kan downloades her

Garantiordning.pdf

Foreningens vedtægter kan downloades her

Vedtaegter.pdf

I lighed med andre organisationer indenfor byggesektoren, har Foreningen af danske brøndborere udarbejdet et sæt forbehold, som skal vedhæftes alle kontrakter om borearbejde som indgåes af foreningens medlemmer.

Forbeholdene kan downloades her

Forbehold_sep_2002.pdf