velkommen til foreningen af danske bøndborere

Kurser for brøndborere

Kursusprogram for foråret 2019

Kurserne for brøndborer udbydes af AARHUSTECH, men undervisningen foregår på:

VIA Erhverv Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens
(for position og rutevejledning på Google Maps, tryk her)

Alle spørgsmål om kursernes indhold, skal stilles til seniorgeolog Jette Søresen, VIA Erhverv Campus Horsens på tlf.: 87 55 42 85. eller mail: JETS@VIA.DK

Tilmelding til kurserne skal ske til Kursussekretær Lene Sørensen, AARHUS TECH
på tlf.: 61 98 73 78. eller mail: lsor@aarhustech.dk

Kurserne afvikles KUN såfremt der er mindst 15 kursister tilmeldt.

Alle kurser udbydes som AMU-kurser, og der kan søges støtte efter gældende regler. Tilmelding foregår efter "først til mølle" - princippet.

For at opnå A- eller B-bevis skal følgende kurser følges eller bestås:

Alle der udføre eller leder udførelsen af landbaserede boringer, skal være i besidelse af et A- eller B-bevis udstedt af GEUS, ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juni 2006.

Skriftligt dokumenterede kvalifikationer kan udløse merit for dele af uddannelsen. Ansøgning om merit skal rettes til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2400 Købehavn NV (Læs mere på hjemmesiden: www.bygud.dk ).