velkommen til foreningen af danske bøndborere

Kurser for brøndborere - efteråret 2015

28. september - 2.oktober 2015 - 5 dage (uge 40)
Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Kurset indeholder en grundig genneugang af Danmarks geologiske historie fra kridttiden til i dag. Desuden arbejdes der med prøvetagning og -beskrivelse og de lovmæssige krav om indrapportering til GEUS.


Kurset afsluttes med skriftlig eksamen til A- og B-bevis.

19. - 21. oktober 2015 - 3 dage (uge 43)
Nivellering og afsætning

Kurset giver et indblik i kortteknik og der arbejdes med afsætning af koter, ved hjælp af nivellement og gps.Kurset afsluttes med skriftlig eksamen til A- og B-bevis.

9. - 20. november 2015 - 2 x 5 dage (uge 46 & 47)
Anvendt boreteknik

På kurset gennemgås alle gængse boremetoder til landbaserede boringer i forhold geolo-
gi og formål. Desuden gennemgås metoder til filtersætning, gruskastning, udbygning af boringer, sløjfning, regenerering og afpropning. PC-Jupiter og de lovpligtige indberetninger til GEUS gennemgås også.

Afsluttes uden eksamen, men deltagelse er en forudsætning for at opnå A- og B-bevis.

30. november - 3. december 2015 - 4 dage (uge 49)
Vedligeholdelse af materiel og udstyr

Kurset omhandler hydrauliksystemer, pumpeteknik og hårdmetalspålægning. Desuden får deltagerne bevis for det lovpligtige svejse-miljøkursus.Afsluttes uden eksamen, men deltagelse er en forudsætning for at opnå B-bevis.

14. - 18. december 2015 - 5 dage (uge 51)
Ledelse af boreopgaver

Kurset gennemgår den relevant lovgivning og giver en indføring i hydrogeologi og vand-
kemi. Prøvepumpninger og grundvandssænkning gennemgås med beregningseksempler.Kurset afsluttes med mundtlig eksamen til A-bevis.

Tilbage til kursussiden