velkommen til foreningen af danske bøndborere

Tidligere Arrangementer

Vintermøde 2011
Årets vintermødet blev afholdt den 4. og 5. marts 2011 på Odder Parkhotel. Silhorko havde inviteret foreningens medlemmer til at kom-
me og se virksomheden om fredagen. Det fulde program kan ses på debatforum.

GeoFluid 2010
GeoFluid, Piacenza 2010, var en stor succes. Det nyeste udstyr kunne
besigtiges nærmere, og producenterne kunne besvare spørgsmål direkte. Måske går turen igen til Piazenca i 2012.
Se billeder fra turen her

Vintermødet 2010 på Grundfos
Vintermødet blev i 2010 holdt på Grundfos i Bjerringbro den 26. - 27. februar.
Programmet kan stadig ses på debatforum. Se stemningsbilleder fra turen her

Billeder fra fagtræffet hos Qmatec Drilling A/S

Den 28. og 29. august inviterede norske Qmatec Drilling A/S medlemmer af Foreningen af Danske Brøndborer til fagtræf i Norge.
Se billeder fra træffet her

Billeder fra generalforsamlingen 2009

Foreningens generalforsamling 2009 blev afholdt den 10. - 12. september på Hotel Koldingfjord, Kolding. Se billeder her
Indkaldelsen, dagsorden findes på debatforum under fildeling

6. - 7. marts 2009
Foreningens vintermøde 2009 bliver afholdt 6. og 7. marts på Konfe-
rencehotelet KolleKolle i Værløse.

Vintermødets debatskabende foredrag kommer fra Mikael Jørgensen Grontmij/Carl Bro A/S.
Vil man være velforberedt til foredraget på fredag kl. 13, kan artiklen "Energibesparelser ved boringsoptimering" læses her i Word-format

Indbydelse og deltagerliste kan ses på debatforum

11. - 13. september 2008
Foreningens generalforsamling blev i 2008 afholdt på Hotel Kongens
Ege i Randers den 11. - 13. september

Indbydelse og dagsorden kan ses på debatforum

11. - 12. april 2008
Foreningens vintermøde 2008 blev afholdt den 11. og 12. april på
Entreprenørskolen i Ebeltoft. Der var oplæg af blandt andre Carl Bro/
Grontmij og Atlas Copco.
Se dem her i PDF-format eller på debatforum som Powerpoint.

Se stemningsbilleder fra vintermødet her

Powerpoint præsentationer findes på debatforum

9. marts 2007
Foreningens vintermøde i marts 2007 foregik i Ebeltoft.

Se billede her
Brøndborer foreningens vintermøde, marts 2007

3. september 2007
Den afholdte konference på Teknologisk Institut resulterede i en revi-
deret rapport. "Evaluering af Brøndboreruddannelsen"

Rapporten kan downloades her

30. april - 1. maj 2006
Flere af foreningens medlemmer var på tur til firmaet Bauer i München

Se billede her
Tur til firmaet Bauer i München 2007