velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Generalforsamling 2022
Årets generalforsamling afholdes på Alsik Hotel i Sønderborg
torsdag den 1. og fredag den 2. september.

I lighed med sidste år kombineres generalforsamlingen med et fag-
ligt møde, da vi jo desværre måtte aflyse Vintermødet i år på grund af
Covid 19 situationen.

Mødets faglige program er ikke endeligt fastlagt, men emnerne bliver:
1. Revision af brøndborerbekendtgørelsen og -uddannelsen, samt
modernisering af Jupiterdatabasen
2. Dybe varmeboringer med closed loop installation
3. Geotekniske og miljøtekniske boringer - hvad betyder kvaliteten
Som traditionen byder, slutter torsdagen med en festmiddag, og lidt
fra baren.

Vi glæder os til at se jer alle i Sønderborg
Nye kursusprogrammer
Kursusprogrammerne for efteråret 2022 og foråret 2023 er netop
frigivet. De sidste kursusforløb har været meget efterspurgt.
Det anbefales derfor, at man tilmelder sig så hurtigt som muligt.

Som noget nyt, kan man her på hjemmesiden nu downloade
kursusmaterialet
til de kurser, hvor der er udarbejdet kompen-
dier. Gå ind på kursusprogrammet. Find det kursus du skal til.
Hvis der er udarbejdet et kompendie til kurset, vil der under kursus-
beskrivelsen, være et link til download af kompendiet.