velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Nyt kursus for brøndborere
Kursusprogrammet for foråret 2021 er udvidet med endnu et kursus.

Kurset "Miljøboring og geotekniske metoder" udbydes den 15. - 19.
marts 2021.

I foråret 2020 var der en overvældende stor interesse for kurserne,
og kurserne blev hurtigt overtegnede.Så hvis man vil sikre sig en plads,
er det en god ide, at melde sig til, så hurtigt som muligt.

Hvis kurserne er overtegnede skal man hurtigst muligt skrive til uddannelsesleder Jette Sørensen, Så vil man få besked, hvis der
kommer ledige pladser, eller der udbydes flere kurser.
Generalforsamling 2020
Brøndborerforeningens generalforsamling 2020 var planlagt til at
finde sted den 10. og 11. september i år på Fjeldsted Skov Konferencecenter på Fyn.

Bestyrelsen har imidlertid drøftet den aktuelle situation i relation til
Covid-19-smitte og har besluttet at udskyde generalforsam-
lingen 2020
- formentlig til foråret 2021.

Dette lidt usædvanlige skridt tages for at beskytte medlemsvirksom-
hederne og deres medarbejdere.

Vi håber derfor på jeres forståelse herfor. I bedes venligst informere personmedlemmerne i jeres virksomhed.