velkommen til foreningen af danske bøndborere

Velkommen til
Foreningen af Danske Brøndborere

Generalforsamling 2020
Brøndborerforeningens generalforsamling 2020 var planlagt til at
finde sted den 10. og 11. september i år på Fjeldsted Skov Konferencecenter på Fyn.

Bestyrelsen har imidlertid drøftet den aktuelle situation i relation til
Covid-19-smitte og har besluttet at udskyde generalforsam-
lingen 2020
- formentlig til foråret 2021.

Dette lidt usædvanlige skridt tages for at beskytte medlemsvirksom-
hederne og deres medarbejdere.

Vi håber derfor på jeres forståelse herfor. I bedes venligst informere personmedlemmerne i jeres virksomhed.
Kurser for Brøndborere
Kursusprogrammet for foråret 2021 er klar.

I foråret 2020 var der en overvældende stor interesse for kurserne,
og kurserne blev hurtigt overtegnede.

Sker det også for kursusprogrammet, foråret 2021, vil VIA Horsens
se på, om det kan lade sig gøre, at lave flere kurser i efteråret 2020.

Så hvis kurserne er overtegnede skal man kurtigst muligt skrive til uddannelsesleder Jette Sørensen, Så vil man få besked, hvis der
kommer ledige pladser, eller der udbydes flere kurser.